Sara Lundberg | Video

Titel: CORDS (hear us and have mercy)

Längd: 3:07

Format: 16:9

Publicerat: 2008

Kort beskrivning:

Med hjälp av ett digitalt endoskop har jag gått in via näsan på fyra sångare och filmat deras stämband när de sjunger en sång acapella. Stämbanden öppnas och stängs och formar ljuden. Den visar själva ljudets tillblivelse. Sången är ett stycke ur en katolsk mässa skriven av Tomás Luis de Victoria (Barock 1600-tal). Jag är intresserad av människans relation till Gud och hur det har skapat våra ideer kring moral och etik. Vår syn på kroppen (framförallt den kvinnliga) och anden/själen. Skam och ära, det groteska och det sublima, och i detta fall hur det änglalikt sköna uppstår i det till synes vulgära.

Regissör/producent: Sara Lundberg
Ljud och klipp: David Ricci
Kamera/Läkare: Gunnar Björck
Sångare:

Linda Öhlin

Carina Aronsson

Gustav Nordlander

Carl Slettengren

Konstnärlig rådgivare: Andreas Gedin
Teknisk/Musikalisk rådgivare: Eva Björkner
Musik: "Kyrie Eleison" av Tomás Luis de Victoria
Tack till:

Olympus, Kungliga Konsthögskolan, Sveriges Författarfond, Gary Graden, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Per-Åke Lindestad, Jörgen Palm